VAKKEUSES (gr.8 - 9)

 

Verpligte vakke

 

Afrikaans Huistaal

Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal

Wiskunde

Lewensoriëntering*

Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe

Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Tegnologie

Skeppende Kunste

 

Slaagvereistes

 

‘n Leerder moet

  • die Skoolgebaseerde Assessering voltooi

  • nege vakke aanbied en

  • aan die volgende bevorderingsvereistes voldoen:

 

50% (vlak 4) in een van die amptelike tale op Huistaal-vlak

40% (kode 3) in die ander amptelike taal op Eerste Addisionele Taal-vlak

40% (kode 3) in Wiskunde

40% (kode 3) in enige DRIE van die voorgeskrewe vakke

30% (kode 2) in enige TWEE van die ander voorgeskrewe vakke

STELLENBOSCH

HS Crest On white.jpg
  • Facebook Round

kopiereg 2015 - 2018  Hoërskool Stellenbosch | Alle artikels, foto's en grafika is die eiendom van Hoërskool Stellenbosch