VAKKEUSES (gr.10 - 12)

 

HSS het 'n oop vakkeuse-sisteem, dus kan leerders enige kombinasie van keusevakke neem om

ten einde 'n pakket volgens die leerder se aanleg, belangstelling en vermoëns saam te stel.

Laai die huidige vakkeusevorm af deur die aanhegsel te kies.

 

Verpligte vakke

 

Leerders moet 4 verpligte vakke neem:

 • Afrikaans Huistaal

 • Engels Huistaal of Engels Eerste Addisionele Taal

 • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid

 • Lewensoriëntering*

 

Keusevakke

 

Enige 3 van die volgende keusevakke moet gekies word: 

 • Aardrykskunde

 • Dramatiese Kunste

 • Ekonomie

 • Fisiese Wetenskap

 • Gasvryheidstudie*

 • Geskiedenis

 • Ingenieursgrafika en Ontwerp

 • Lewenswetenskappe

 • Musiek

 • Rekenaartoepassingstegnologie*

 • Rekeningkunde

 • Visuele Kunste

 • Ontwerpkuns *

 

Vakke wat met 'n *(asteriks) aangedui word is nie op die aangewese lys van vakke vir universiteitstoelating nie.

 

Ekstra vakke

 

Leerders kan bo en behalwe die 7 verpligte- en keusevakke ook die volgende ekstra vakke ná skool neem. Die vakke kan dus nie as een van die amptelike 7 vakke gekies word nie. Die beskikbaarheid van onderwysers speel ‘n rol in die aanbieding van die vakke.  Voordat keuses gemaak word, moet by die skool navraag gedoen word.

 • Inligtingstegnologie (ná skool by die PRG IT-sentrum). LW: Indien 'n leerder in graad 11 voldoen aan die vakvereistes, mag IT as een van die sewe vakke oorweeg word.

 • Duits (middae na skool by die skool)

 • Addisionele Wiskunde (Tyd word gereël – gewoonlik vanaf 18:00 op spesifieke dae by HSS.)

 • Ander tale wat deur buite instansies aangebied word kan deur leerders in geneem word, afhangende van die beskikbaarheid van onderwysers. Ouers moet self reëlings tref en die skool help met die adminstrasie.

 

 

 

Algemene vakinligting

 

BELANGRIK: Let asseblief op die inligting t.o.v die volgende vakke, beperkings t.o.v die neem van vakke en die verandering van vakke.

 • Leerders moet 7 van die bogenoemde verpligte- en keusevakke vir hulle Senior Sertifikaat kies.

 • Visuele Kuns / Ontwerpkuns word ná skool by die PJ Olivier Kunssentrum aangebied.

 • Fisiese Wetenskappe mag by HSS nie sonder Wiskunde geneem word nie.

 • Rekeningkunde mag by HSS  nie sonder Wiskunde geneem word nie.

 • Leerders wat ondergemiddeld gevaar het in Wiskunde in die eindeksamen van gr. 9 word aangeraai om Wiskundige Geletterdheid as keusevak in gr. 10 te neem.

 • Vir Musiek is daar t.o.v instrumente meer as een keuse wat uitgeoefen kan word. Vir leerders wat Musiek as vak neem, sowel as leerders wat musiek as `n ekstra vak na ure neem, is daar bykomende finansiële implikasies. `n Leerder in gr. 10 word slegs toegelaat om Musiek te kies indien hy/sy dit in gr. 9 gevolg het.

 • Slegs leerders wat English Home Language in gr. 9 geneem het en ten minste 60% behaal het, sal vir English Home Language in gr. 10 oorweeg word.

 • Leerders word deur die PJ Olivier Kunssentrum vir kunsonderrig gekeur.  Die vak(ke) word aangebied deur die P.J. Olivier Kunssentrum en onderrig vind in die middae by die sentrum plaas. Dit is ouers se plig om reëlings te tref en by die sentrum aansoek te doen vir keuring.

 

Let daarop dat leerders enige 3 vakke uit die lys van vakmoontlikhede kan kies: MAAR leerders moet die volgende ingedagte hou indien keuses gemaak word.

 

Die volgende vakkeuses wat saamgeneem word, het implikasies:

 • Leerders moet daarvan bewus wees dat indien Fisiese Wetenskap en Gasvryheidstudie saam geneem word, word, die eksamen-vraestelle tydens die Junie- en November-eksamens, wel op verskillende tye, maar op dieselfde dag geskryf word. Graad 12 leerders skryf die vakke tydens die November NSS-eksamens gewoonlik op aparte dae.

 • Leerders moet daarvan bewus wees dat indien Ingenieursgrafika en Dramatiese Kunste saam geneem word, die eksamen-vraestelle tydens die Junie- en November-eksamens, wel op verskillende tye, maar op dieselfde dag geskryf word. Graad 12 leerders skryf die vakke tydens die November NSS-eksamens gewoonlik op aparte dae.

 • Leerders moet daarvan bewus wees dat indien Duits as ekstra vak saam met Visuele Kuns en Ontwerpkuns  geneem word, die eksamen-vraestelle tydens die Junie- en November-eksamens, wel op verskillende tye, maar op dieselfde dag geskryf word. Graad 12 leerders skryf die vakke tydens die November NSS-eksamens gewoonlik op aparte dae.

STELLENBOSCH

HS Crest On white.jpg
 • Facebook Round

kopiereg 2015 - 2018  Hoërskool Stellenbosch | Alle artikels, foto's en grafika is die eiendom van Hoërskool Stellenbosch