TOELATING

 

Die koshuis se toelatingsbeleid word as volg prakties toegepas:

 

Nuwelinge

 • ‘n Aansoekvorm kan by die skool verkry word of van die webblad van die skool afgelaai word.

 • Die sluitingsdatum vir aansoek om inwoning in die koshuis in 2019, is 20 Maart 2018. Laat aansoeke sal op meriete oorweeg word as daar plek is in die Koshuis is en as die aansoeker voldoen aan die vereistes soos bepaal in die toelatingsbeleid en kriteria van die skool en koshuis.

 • Aansoek om toekenning van inwoning in die koshuis sal slegs oorweeg word nadat die skool die aansoeker voorwaardelik toegelaat het.

 • Keuring vir inwoning in koshuise word gedoen met inagneming van algemene skool- en/of akademiese prestasie.

 • Voorkeur word gegee aan leerders wat in die Wes-Kaap woonagtig is.

 • By ontvangs van ’n skriftelike kennisgewing dat die leerder plek in die koshuis het, moet die ouer dit aanvaar deur die aanvaardingsbedrag te betaal.

 • Leerders word in die koshuis opgeneem, waar hulle onder toesig staan van die superintendent. Sy word bygestaan deur toesigpersoneel en huiskomitee-lede. Die leerders word gehelp deur deur ’n aantal senior leerders wat as mentors optree.

 

Hertoelatingsvereistes vir koshuisopname

 • Leerders wat reeds in die koshuis is, moet voor 30 Julie weer aansoek doen vir plek in die koshuis vir die daaropvolgende jaar.

 • Alle koshuisinwoners wat aansoek doen om vir ’n betrokke jaar in die koshuis heropgeneem te word, se opname word volgens die prestasies wat in die Junie-, November en Desember-assesseringsgeleenthede van die voorafgaande jaar behaal is, bepaal.

 • Op grond van die akademiese uitslae en studie-, gedrags- en aanpassingsrekord van die voorafgaande jaar of jare word die reg voorbehou om verblyf voorwaardelik aan heraansoekers toe te ken of te weier.

 • Let wel: As ‘n leerder meer tyd in ‘n graad moet deurbring (jaar druip) het hy/sy nie hertoelating vir die daaropvolgende jaar nie.

 

 

 

               Kies gerus die aanhegsel om die Skool en Huis du Preez aansoekvorm af te laai.

 

STELLENBOSCH

HS Crest On white.jpg
 • Facebook Round

kopiereg 2015 - 2018  Hoërskool Stellenbosch | Alle artikels, foto's en grafika is die eiendom van Hoërskool Stellenbosch