TOELATING

 

Sien aangeheg Hoërskool Stellenbosch se prospektus en aansoekvorms:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem kennis:
Om ons in staat te stel om u aansoek vir die toelating van die voornemende leerder te oorweeg, moet die volgende dokumente by die sekretaresse ingehandig word:

 

  1. Die volledige voltooide aansoek met ‘n ID-foto.

  2. ‘n Afskrif van die leerder se finale Desember-rapport van die vorige jaar asook alle rapporte van die huidige jaar.

  3. ‘n Afskrif van die leerder se geboortesertifikaat asook ‘n ID-foto. (ID-dokument of paspoort nie aanvaarbaar)

  4. Buitelandse aansoekers moet ‘n gewaarmerkte afskrif van hul paspoort voorsien.

  5. ‘n Volledige, voltooide vakkeusevorm (slegs vir grade 10 – 12).

  6. Gewaarmerkte ID afskrifte van beide ouers (indien van toepassing).

  7. Laat aansoeke: ‘n Aanvullende brief waarin verduidelik word waarom die aansoek laat is.

 

Indien enige van bogenoemde dokumente nie ontvang word nie of onvolledig ingevul is, sal die
aansoek nie vir goedkeuring voorgelê word nie.

Aansoeke moet gestuur word aan aansoeke@stellies.com

 

Let wel: In akkoord met die WKOD se toelatingsbeleid sluit aansoeke vir die 2020 akademiese jaar op 17 Maart 2019.

 

SKOOL | Prospektus

SKOOL & KOSHUIS | Aansoekvorm

SKOOL | Toelatingsbeleid

STELLENBOSCH

HS Crest On white.jpg
  • Facebook Round

kopiereg 2015 - 2018  Hoërskool Stellenbosch | Alle artikels, foto's en grafika is die eiendom van Hoërskool Stellenbosch